Športu zdar!!!
 
Prihlásené deti sa už veľmi tešia. Začíname predplavecký kurz.
 
Kedy?  23.1. - 27.1.2017
Kde? Plaváreň Púchov. 
 
Podrobné informácie donesie každé dieťa domov najneskôr vo štvrtok 19.1.2017