Predstavujeme sa Vám...

V triede je nás 24 hravých a šikovných detí - 13 chlapcov a 11 dievčat.                   V Sovičkovej triede je nám fajn. Pani učiteľky nám pripravujú program na každý deň. Veľmi sa tešíme na vždy nové prekvapenie. Užívame si to tu, lebo v budúcom školskom roku nás čaká už veľká škola.