návšteva v škole

pripravujeme si šalát

ranné činnosti

práca v pracovnom zošite

pohybová akktivita

pečieme jablkový koláč

tvorivé dielne s rodičmi - jeseň

Plaváreň Púchov

Mikuláš

Bábkové divadlo Žilina

Príprava na vianoce