Školské akcie v školskom roku 2016/17

 

Jeseň:

- turistická  vychádzka  o prírody – s nácvikom evakuácie

 

- triedne aktívy – tvorivé dielne postavičky z ovocia  a zeleniny + výstava - spolupráca s rodičmi                                                                                                                                   -    - Ústa k starším - Jesienka Bytča                                     

-  Týždeň zdravia

-  výrob a ochutnávka šalátov 

- výchovný kncert  - ZUŠ Bytča

- Bezpečne na cete - prednáškapre pdškolákov

- Šarkaniáda - výrob šarkav - púšťanie šarkanov

                        

 

Zima:

- triedne aktívy - príde k nám Mikuláš

- návšteva Bábkového divadla v Žiline

- Ľudové tradície-remeslá (Na Ondreja,

  Katarína, Lucia, Vianoce,...)

- výroba vianočných ozdbôb - tvorvé dielne s rodičmi 

- Vianočná posedenie pri strčomčeku - spločná aktivita s rodičmi

- zimná vychádzka do prírody  

- sánkovie na kopci  - Kaplnka       

- stavanie snehuliakov na námestí                            

- predplavecký výcvik    Plaváreň Púchov

 - prikrmovanie vtáčkov – kŕmidlá          

- Detský Fašiangový karneval v DK

- Pochovávanie basy, šiškopárty 

    

 

Jar:

                                             
.


 

 

Leto: